Tisztelt Hangversenylátogató! Kedves Érdeklődő!

A Gyöngyöző futamok nyilvános hangversenyeire a belépés díjtalan, mivel szeretnénk, ha minél többen ismernék meg a koncerteken közreműködő fiatal művészeket, és rajtuk keresztül a táborban folyó munkát.

A Gyöngyöző Futamok zenei táborok megszervezésének költségeit a részvételi díj befizetésével teljes egészében a tábor résztvevői állják, csakúgy, mint ellátásuk költségeit. A szervezés során így a lehető legnagyobb költséghatékonyságra törekszünk, és a tábor szervezésében segítők, valamint a tanárok áldozatkész, önkéntes munkájára is szükségünk van.

Azonban a tábor költségei a résztvevők családjainak nem ritkán még így is rendkívüli terhet jelentenek.

A szervezők szeme előtt egy olyan tábor képe lebeg, mely a résztvevők számára kompromisszumok nélkül teremt lehetőséget tudásuk fejlesztésére, a közösség kialakítására és képességeik, munkájuk nyilvános, minél szélesebb közönség előtt való bemutatására.

És egy olyan táboré, mely mindezt elérhetővé teszi azok számára is, akiknek anyagi lehetőségei ezt másképp nem tennék lehetővé.

A Gyöngyöző Futamok szervezése során a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI alapítványára támaszkodhatunk. Az Alapítvány több mint 25 éves munkája során minden évben támogatja zenei táborok szervezését, valamint az iskola munkáját. Ha az Alapítványon keresztül célzottan a Gyöngyöző futamok megszervezéséhez szeretne hozzájárulni, kérjük, hogy töltse ki az lentebb található űrlapot, és juttassa el adományát az alábbi bankszámlaszámra.

Az Alapítvány számlájára befizetett összeg a személyi jövedelemadó csökkentését teszi lehetővé. Az Alapítvány az igazolást a befizetés évét követően január végéig minden támogató részére elpostázza. Kérjük, hogy a készpénz utalványon, vagy az átutaláson a támogató nevét, adóazonosító jelét, vagy adószámát szíveskedjenek feltüntetni.

 Szent István Király Zenei Alapítvány

Bankszámlaszám: 11714006 – 20044064

Adószám: 19006798 – 2 – 42